Inspektorem Danych Osobowych w Zespole Placówek Specjalnych w Sławoborzu jest Wiśniewski Krzysztof – kontakt do inspektora iod@soswslawoborze.pl