Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Zakup i dostawa pojazdu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z możliwością przewożenia jednej osoby na wózku inwalidzkim


Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej