Dostawa artykułów papierniczych i biurowych 2022r.

1. Oferta (załącznik nr 1)

17.6 KBPobierzPodgląd pliku

2. Formularz cenowy (załącznik nr 2)

19.7 KBPobierzPodgląd pliku

3. Wzór umowy (załącznik nr 3)

17.9 KBPobierzPodgląd pliku

4. Zapytanie ofertowe

17.4 KBPobierzPodgląd pliku

1. Oferta (załącznik nr 1)

17.3 KBPobierzPodgląd pliku

2. Formularz cenowy (załącznik nr 2)

18.9 KBPobierzPodgląd pliku

3. Wzór umowy (załącznik nr 3)

17.8 KBPobierzPodgląd pliku

4. Zapytanie ofertowe

17.4 KBPobierzPodgląd pliku