Zespół Placówek Specjalnych zaprasza do złożenia oferty cenowej dla zamówienia pn. ,,Dostawa artykułów żywnościowych i środków chemii gospodarczej w podziale na pakiety – liczba pakietów 8.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

1) przedmiotem zamówienia są dostawy artykułów żywnościowych i środków chemii gospodarczej na potrzeby Zamawiającego wg pakietów, asortymentu i cen wyszczególnionych w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego w podziale na pakiety.

2) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jeden lub więcej pakietów. Oferta musi obejmować wszystkie pozycje wymienione w danym pakiecie.

3) Opis pakietów:

Pakiet nr 1

CPV 15100000-9 Mięso drobiowe, wieprzowe, wędliny,

Pakiet nr 2

CPV 15500000-3 Mleko i produkty mleczarskie

Pakiet nr 3

CPV 15811000-6 Wyroby piekarskie

Pakiet nr 4

CPV 15800 000-6 Artykuły spożywcze sypkie, koncentraty i przyprawy

Pakiet nr 5

CPV 15300000-1 Warzywa i owoce świeże

Pakiet nr 6

CPV 153311170-9 Mrożone artykuły spożywcze

Pakiet nr 7

CPV 03142500-3 Jaja kurze

Pakiet nr 8

CPV 24000 000-4 Artykuły chemii gospodarczej

 

2. Termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 31.01.2023r

 

3. Szczegóły zapytania ofertowego znajdują się w załączniku.

1. Oferta

43 KBPobierzPodgląd pliku

2. Formularz cenowy - pieczywo

16.0 KBPobierzPodgląd pliku

3. Formularz cenowy - warzywa i owoce

17.9 KBPobierzPodgląd pliku

4. Formularz cenowy - jaja

15.2 KBPobierzPodgląd pliku

5. Formularz cenowy - mięso i wędliny

19.8 KBPobierzPodgląd pliku

6. Formularz cenowy - nabiał

19.7 KBPobierzPodgląd pliku

7. Formularz cenowy - produkty sypkie

19.6 KBPobierzPodgląd pliku

8. Formularz cenowy - mrożonki

16.2 KBPobierzPodgląd pliku

9. Formularz cenowy - chemia

18.9 KBPobierzPodgląd pliku

10. Wzór umowy

54 KBPobierzPodgląd pliku

11. Zapytanie ofertowe

59 KBPobierzPodgląd pliku