Sprawozdania Finansowe za 2021r.

 • Bilans za 2021 rok.pdf
  271 KB
 • Bilanse[2021][IVKwartał].zip
  4 MB
 • INFORMACJA DODATKOWA.pdf
  4 MB
 • Rachunek zysków i strat.pdf
  266 KB
 • Zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf
  262 KB