Sprawozdania Finansowe za 2022r.

 • Bilans za 2022 rok.pdf
  272 KB
 • INFORMACJA DODATKOWA.pdf
  9 MB
 • Rachunek zysków i strat.pdf
  267 KB
 • Zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf
  263 KB