Inspektorem Danych Osobowych w Zespole Placówek Specjalnych w Sławoborzu jest pan Dariusz Florek – kontakt do inspektora iod@soswslawoborze.pl